Obec Mníchova Lehota
Dôležité kontakty

Telefón: +421326486124

E-mail: starosta@mnichovalehota.sk

IČ: 00311774

DIČ: 2021079753

Adresa:
Mníchova Lehota 90
913 21 Mníchova Lehota

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín IBAN: SK80 5600 000­0 0006 1127 8­001

SWIFT: KOMASK2X

Elektronická schránka:

Obecný úrad
Úradné hodiny

Po 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Ut 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
St 7:30 – 12:00 | 12:30 – 16:30
Št 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Pi 7:30 – 12:00 | 12:30 – 13:30


Obedňajšia prestávka
12:00 – 12:30

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - história (zo starého webu)

Dodatok_c_1_2009_k_VZN_c_5_2008.pdf
Dodatok_c_1_k_VZN_c_1_2008.pdf
Dodatok_c_1_k_VZN_c_1_2011.pdf
Dodatok_c_1_k_VZN_c_2_2009.pdf
Dodatok_c_1_k_VZN_c_2_2012.pdf
Dodatok_c_1_k_VZN_c_3_2008.pdf
Dodatok_c_1_k_VZN_c_3_2012.pdf
Dodatok_c_1-k_VZN_c_4_2008.pdf
Dodatok_c_1-k_VZN_č_5_2015.pdf
Dodatok_č_1_k_VZN_č_2_2016.pdf
Dodatok_č-1_.pdf
Dodatok c 1 k VZN c 5_2004 Rokovaci poriadok OZ.pdf
Dodatok c 1 k VZN c 4_2016.pdf
Dodatok_c_2_k_VZN_c_1_2008.pdf
Dodatok_c_2_k_VZN_c_2_2009.pdf
Dodatok_c_2_k_VZN_č_3_2012.docx
Dodatok_č_2_K-VZN-č_22016.pdf
Dodatok_c_3_k_VZN_c_1_2008.pdf
Dodatok_c_3_k_VZN_c_2_2009.doc
Dodatok_3-k-VZN_c_3_2012.pdf
Dodatok_c_4_k_VZN_2_2009.pdf
Dodatok_c_4_k_VZN_c_3_2012.pdf
Dodatok_č_4_škol_Zákon_2013.doc
Dodatok_5_k-VZN_č_2_2009.pdf
Dodatok_č_5_škol_Zákon_2014.doc
Dodatok_c_5_k_VZN_c_3_2012.pdf
Dodatok_č_6_k_VZN_2_2009.pdf
Dodatok_č_6_k_VZN_škol_zákon.pdf
Pravidlá_pre_užívanie_bytu.docx
Rokovací_poriadok_OZ_2014.doc
VZN 3_2017.pdf
VZN c 2_2003 o sposobe cislovania stavieb supisnymi a orientacnymi cislami.pdf
VZN c 2_2005 o opatreniach na ochranu zdravia ludi na uzemi obce ML.pdf
VZN c 3_2003 o urceni a zmene nazvu ulic a inych verejnych priestranstiev.pdf
VZN c 3_2004 o zriadeni skolskeho obvodu Zakladnej skoly Mnichova Lehota obcou ML pre obec ML.pdf
VZN c 4_2003 oblizsich podmienkach registracnej a oznamovacej povinnosti danovych a poplatkovych subjektov.pdf
VZN c 5_2004 Rokovaci poriadok OZ v Mnichovej Lehote.pdf
VZN__2_2017_škol_zákon.pdf
VZN_c_1_2008_ podla_zakona_c_245_2008.pdf
VZN_c_1_2010_ o podmienkach_poskytovania_dotacii_z_prostriedkov_Obce_ML.pdf
VZN_c_1_2011_o_niektorych_podmienkach_drzania_psov_na_uzemi_Obce_ML.pdf
VZN_c_1_2014_o-poskytovaní-soc_služieb.pdf
VZN_c_1_2015.pdf
VZN_c_1_2016_o_obmedzení_a_zákaze_par_výr.pdf
VZN_c_2_2008_o_pamatihodnostiach_obce_ ML.pdf
VZN_c_2_2009_o_urceni_vysky_dotacie_na_mzdy_a_prevadzku_skol....pdf
VZN_c_2_2010_o_zavaznych_castiach_UPN_Obce_ML.pdf
VZN_c_2_2012_o_zasadach_na_pridelovanie_soc_prispevkov_z_rozpoctu_obce.pdf
VZN_c_2_2014_o_spôsobe_náhrad_zásob_vodou.pdf
VZN_c_2_2015_o-umiestňovaní_voleb_plagátov.docx
Tieto stránky používajú na poskytovanie a skvalitňovanie služieb súbory cookie. Používaním týchto stránok s tím súhlasíte. Ďalšie informácie
  Prosím čakajte...