Obec Mníchova Lehota
Dôležité kontakty

Telefón: +421326486124

E-mail: mnichovalehota@stonline.sk

IČO: 00311774

DIČ: 2021079753

Adresa:
Mníchova Lehota 90
913 21 Mníchova Lehota

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín IBAN: SK80 5600 000­0 0006 1127 8­001

SWIFT: KOMASK2X

Elektronická schránka:

Obecný úrad
Úradné hodiny

Po 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Ut 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
St 7:30 – 12:00 | 12:30 – 16:30
Št 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Pi 7:30 – 12:00 | 12:30 – 13:30


Obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30

Zmluvy


Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve-TENDERnet s.r.o..pdf
Dodatok Ponuka FirmaIndividualPlyn_ZSE.pdf
Zmluva o združenej dodávke plynu_ ZSE.pdf
Zmluva o nájme bytu č.8_2020 Bošanský.pdf
Zmluva o dodaní tovarov_ RadioNET s.r.o.pdf
Dodatok k licenčnej zmluve - 3 W Slovakia, s.r.o..pdf
Zmluva o dielo č. ZOD SK2003_4_2020 EMPEMONT Slovakia.pdf
MŠ Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019 - 2020.pdf
Municipálny úver - univerzál Zmluva o úvere č. 119_001_20.pdf
Zmluva o dielo č. 012020_Derevenec.pdf
Nájomná zmluva_ O2 Slovakia, s.r.o..pdf
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov -NOWAS, s.r.o..pdf
Dodatok č. 035022019-PKZO-B4011419.01 ku Zmluve o zriadení vec. bremena SPF.pdf
Zmluva o dielo_Palkechová.pdf
Zmluva o nájme bytu č. 18_2020_Plichta.pdf
Dodatok č 1 k zmluve o poskytnutí NFP č Z311071V138.pdf
Zmluva o nájme bytu č 6_2019_Balajová.pdf
Zmluva o bud. zmluve o zriadení vec. bremien Západoslov.distribučná a.s..pdf
MŠ-Zmluva č_GDPR_A_20190313037001_MG_Business_Servises s.r.o..pdf
MŠ_zmluva č. YD1220190313037001_o poskyt.služieb_MG PZS s.r.o..pdf
Kúpna_zmluva_Halgoš.pdf
Darovacia zmluva č. 3714_2019 Pierott, n.o..pdf
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb_VS_202001.pdf
Dohoda č. 191301051_UPSVaR.pdf
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme gól.pdf
Autorská zmluva_Koleda.pdf
Zámenná zmluva_Ožvaldová_21_11_2019.pdf
Dodatok č.1 k zmluve o nájme č. 2015-10-306VB.pdf
Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte.pdf
Zmluva o bud. kúpnej zmluve Heglas.pdf
Zmluva o spolupráci KúpeleTrenč. Teplice.pdf
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií ASEKOL SK s.r.o..pdf
Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nehnuteľnosti_ LH Inovec.pdf
Zmluva_o prevedení umeleckého výkonu-Mládek.pdf
Zmluva o dielo_EPIC Partner, s.r.o..pdf
Dodatok č.1 k Zmluve SOD012013_Dežerická EKO.pdf
Zmluva o zriadení vecného bremenaSPF.pdf
Zmluva o nájme bytu č 2_2019_Vojtek.pdf
Zmluva o nájme bytu č 3_2019_Šurinčíková.pdf
Zmluva o zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdf
Príkazná zmluva AMAZON.pdf
Dodatok_k-zmluve_o_poskyt_VS_Telekom.pdf
Zmluva_o_poskyt_FP_soc_služ.pdf
Zmluva_o_poskyt_auditorských_služieb.pdf
ZOBZ_kanaliz_obce_ML_Ď.pdf
Zmluva_o_výstavbe_a_spoluf_oplotenia.pdf
Zmluva-o_nájme-bytu-1-2019-Vlna.pdf
NZ_byt_č_16_2019_Talian.pdf
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete_SPP.pdf
Zmluva o pripjení odber. el. zar. žiadateľa do distribuč sústavy amfit.pdf
Tieto stránky používajú na poskytovanie a skvalitňovanie služieb súbory cookie. Používaním týchto stránok s tím súhlasíte. Ďalšie informácie
  Prosím čakajte...