Obec Mníchova Lehota
Dôležité kontakty

Telefón: +421326486124

E-mail: mnichovalehota@stonline.sk

IČO: 00311774

DIČ: 2021079753

Adresa:
Mníchova Lehota 90
913 21 Mníchova Lehota

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín IBAN: SK80 5600 000­0 0006 1127 8­001

SWIFT: KOMASK2X

Elektronická schránka:

Obecný úrad
Úradné hodiny

Po 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Ut 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
St 7:30 – 12:00 | 12:30 – 16:30
Št 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Pi 7:30 – 12:00 | 12:30 – 13:30


Obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30

Zmluvy


Dodatok č 1 k zmluve o zabezp-systému-združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdf
Nájomná zmluva_amfiteáter_Fabik.pdf
Zámenná_zmluva_Hájek_26_6_2019.pdf
Zmluva_o_nájme_bytu_č5_2019_443.pdf
Zmluva_o_poskytovaní_služieb_ PROROZVOJ_sro.pdf
Zmluva-o_servise_a údržbe-výp_techniky_a_program_vybavenia_I_M_I_T.pdf
Zmluva_o-dielo_NovaGAS_sro.pdf
Zmluva_dodatok o servisnom prnájme rohožíLindstrom.pdf
Zmluva_č_2019_0176_o_poskytnutí_dotácie_TSK.pdf
Zmluva o nájme bytu 14_2019_184 Hrnčár.pdf
Zmluva o poskytnutí NFP_WIFI.pdf
Nájomná_zmluva_amfiteáter_Kohút.pdf
Zmluva_o-dielo_Chochlík.pdf
Dodatok č 1 k Licenčnej zmluve TENDERnet s.r.o..pdf
Zmluva o nájme bytu č. 7_184.pdf
Nájomná_zmluva-amfiteáter_Kollárovci.pdf
Nájomná zmluva 6453_2019_SR.pdf
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu_TextilEco a.s..pdf
Zmluva o nájme bytu č. 3_443.pdf
Zmluva o nájme bytu č.4_443.pdf
Zmluva o nájme nebytových priestorov_kozmetika.pdf
Kúpna zmluvy na parc. č. 303_2 a 303_3 Obec ML a p. Hanincová.pdf
Zmluva_o_spolupráci_ERSON_Recyclinng.pdf
Zmluva_o_dielo_Geometra_2019.pdf
Kúpna zmluva na parcely 303_2 a 303_3 p. Hanincová.pdf
Nájomná_zmluva_amfiteáter_LARP.pdf
ZOBZ_Kanaliz_obce_ML_Jezíková.pdf
Zmluva č. 5_2019 o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany .pdf
Zmluva o kontokorentnom úvere zo dňa 06_03_2019.pdf
Darovacia zmluva zo dňa 14.2.2019.pdf
Zmluva o dielo PROGRANT.pdf
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva.pdf
Dodatok č. 4 k zmluve o vykonaní prác zo dňa 31_12_2007 .pdf
Zmluva_o_nájme_bytu_č_15_2019.pdf
Zmluva_o_združených_dodávkach_zemn_plynu_S_2018_285_MLC.pdf
Kolektívna_zmluva_na_roky_2019_20_ZOOZP3V.pdf
Zmluva_o-poskytovaní_verejných_služieb_1_265800430955_Telekom.pdf
Dodatok_č_1_k_zmluve_o_poskyt_služieb_v_odpad_hosp_ENVIROPOL.pdf
Zmluva_o-poskyt_komplex_služieb_v_oblasti OOÚ_ISIT_Slovakia_.pdf
Zmluva_o_prenájme_softwaru_ISIT Slovakia,.pdf
Zmluva_o_poskytnutí_NFP_IROP_Z_302021H658_221_10.pdf
Mandátna_zmluva_na_zabezpeč_procesu _VO_TORVO SK.pdf
Zmluva_o_spolupráci_kúpele_Tr. Teplice.pdf
Zmluva_o_sprac_OÚ_MAPA-Slovakia.pdf
Dodatok_k-zmluve_o_poskyt_VS_Telekom.pdf
Zmluva_o_poskyt_FP_soc_služ.pdf
Zmluva_o_poskyt_auditorských_služieb.pdf
ZOBZ_kanaliz_obce_ML_Ď.pdf
Zmluva_o_výstavbe_a_spoluf_oplotenia.pdf
Tieto stránky používajú na poskytovanie a skvalitňovanie služieb súbory cookie. Používaním týchto stránok s tím súhlasíte. Ďalšie informácie
  Prosím čakajte...