Obec Mníchova Lehota
Dôležité kontakty

Telefón: +421326486124

E-mail: mnichovalehota@stonline.sk

IČO: 00311774

DIČ: 2021079753

Adresa:
Mníchova Lehota 90
913 21 Mníchova Lehota

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín IBAN: SK80 5600 000­0 0006 1127 8­001

SWIFT: KOMASK2X

Elektronická schránka:

Obecný úrad
Úradné hodiny

Po 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Ut 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
St 7:30 – 12:00 | 12:30 – 16:30
Št 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Pi 7:30 – 12:00 | 12:30 – 13:30


Obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30

Zmluvy


Dodatok č. 035022019-PKZO-B4011419.01 ku Zmluve o zriadení vec. bremena SPF.pdf
Zmluva o dielo_Palkechová.pdf
Zmluva o nájme bytu č. 18_2020_Plichta.pdf
Dodatok č 1 k zmluve o poskytnutí NFP č Z311071V138.pdf
Zmluva o nájme bytu č 6_2019_Balajová.pdf
Zmluva o bud. zmluve o zriadení vec. bremien Západoslov.distribučná a.s..pdf
MŠ-Zmluva č_GDPR_A_20190313037001_MG_Business_Servises s.r.o..pdf
MŠ_zmluva č. YD1220190313037001_o poskyt.služieb_MG PZS s.r.o..pdf
Kúpna_zmluva_Halgoš.pdf
Darovacia zmluva č. 3714_2019 Pierott, n.o..pdf
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb_VS_202001.pdf
Dohoda č. 191301051_UPSVaR.pdf
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme gól.pdf
Autorská zmluva_Koleda.pdf
Zámenná zmluva_Ožvaldová_21_11_2019.pdf
Dodatok č.1 k zmluve o nájme č. 2015-10-306VB.pdf
Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte.pdf
Zmluva o bud. kúpnej zmluve Heglas.pdf
Zmluva o spolupráci KúpeleTrenč. Teplice.pdf
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií ASEKOL SK s.r.o..pdf
Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nehnuteľnosti_ LH Inovec.pdf
Zmluva_o prevedení umeleckého výkonu-Mládek.pdf
Zmluva o dielo_EPIC Partner, s.r.o..pdf
Dodatok č.1 k Zmluve SOD012013_Dežerická EKO.pdf
Zmluva o zriadení vecného bremenaSPF.pdf
Zmluva o nájme bytu č 2_2019_Vojtek.pdf
Zmluva o nájme bytu č 3_2019_Šurinčíková.pdf
Zmluva o zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdf
Príkazná zmluva AMAZON.pdf
Dodatok_k-zmluve_o_poskyt_VS_Telekom.pdf
Zmluva_o_poskyt_FP_soc_služ.pdf
Zmluva_o_poskyt_auditorských_služieb.pdf
ZOBZ_kanaliz_obce_ML_Ď.pdf
Zmluva_o_výstavbe_a_spoluf_oplotenia.pdf
Zmluva-o_nájme-bytu-1-2019-Vlna.pdf
NZ_byt_č_16_2019_Talian.pdf
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete_SPP.pdf
Zmluva o pripjení odber. el. zar. žiadateľa do distribuč sústavy amfit.pdf
Dodatok č 1 k zmluve o zabezp-systému-združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdf
Nájomná zmluva_amfiteáter_Fabik.pdf
Zámenná_zmluva_Hájek_26_6_2019.pdf
Zmluva_o_nájme_bytu_č5_2019_443.pdf
Zmluva_o_poskytovaní_služieb_ PROROZVOJ_sro.pdf
Zmluva-o_servise_a údržbe-výp_techniky_a_program_vybavenia_I_M_I_T.pdf
Zmluva_o-dielo_NovaGAS_sro.pdf
Zmluva_dodatok o servisnom prnájme rohožíLindstrom.pdf
Zmluva_č_2019_0176_o_poskytnutí_dotácie_TSK.pdf
Zmluva o nájme bytu 14_2019_184 Hrnčár.pdf
Zmluva o poskytnutí NFP_WIFI.pdf
Nájomná_zmluva_amfiteáter_Kohút.pdf
Tieto stránky používajú na poskytovanie a skvalitňovanie služieb súbory cookie. Používaním týchto stránok s tím súhlasíte. Ďalšie informácie
  Prosím čakajte...