Obec Mníchova Lehota
Dôležité kontakty

Telefón: +421326486124

E-mail: starosta@mnichovalehota.sk

IČ: 00311774

DIČ: 2021079753

Adresa:
Mníchova Lehota 90
913 21 Mníchova Lehota

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín IBAN: SK80 5600 000­0 0006 1127 8­001

SWIFT: KOMASK2X

Elektronická schránka:

Obecný úrad
Úradné hodiny

Po 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Ut 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
St 7:30 – 12:00 | 12:30 – 16:30
Št 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Pi 7:30 – 12:00 | 12:30 – 13:30


Obedňajšia prestávka
12:00 – 12:30


Zberný dvor:

So 8:00 – 11:00

Na zmenu otváracích hodín zberného dvora budú občania vopred upozornení

Úradná tabuľa

Sem napíšte text

ÚRADNÁ TABUĽA

OÚ TN V.v. Rozhodnutie predĺženie platnosti povolenia líniovej vodnej stavby Kanalizácia obce Mníchova Lehota

24. 1. 2022 9:25

OÚ TN V.v. Rozhodnutie predĺženie platnosti povolenia líniovej vodnej stavby Kanalizácia obce Mníchova Lehota

Zverejnené od: 24. 1. 2022 9:25   Zverejnené do: 9. 2. 2022 9:25  
Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota
Prílohy k hláseniu
OÚ TN V.v. Rozhodnutie predĺženie platnosti povolenia líniovej vodnej stavby Kanalizácia obce Mníchova Lehota.pdf 1.12 MB Stiahnuť

Výpis uznesení OZ zo dňa 12.02.2021

19. 1. 2022 12:11

Výpis uznesení OZ zo dňa 12.02.2021

Uznesenia Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota
Prílohy k hláseniu
Výpis uznesení OZ zo dňa 12.2.2021.pdf 281.39 kB Stiahnuť

Výpis uznesení OZ zo dňa 30.04.2021

19. 1. 2022 12:10

Výpis uznesení OZ zo dňa 30.04.2021

Uznesenia Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota
Prílohy k hláseniu
Výpis uznesení OZ zo dňa 30.4.2021.pdf 355.21 kB Stiahnuť

Výpis uznesení OZ zo dňa 17.9.2021

19. 1. 2022 12:08

Výpis uznesení OZ zo dňa 17.9.2021

Uznesenia Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota
Prílohy k hláseniu
Výpis uznesení OZ zo dňa 17.9.2021.pdf 1.15 MB Stiahnuť

Výpis uznesení OZ zo dňa 19.11.2021

19. 1. 2022 12:07

Výpis uznesení OZ zo dňa 19.11.2021

Uznesenia Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota
Prílohy k hláseniu
Výpis uznesení OZ zo dňa 19.11.2021.pdf 1.29 MB Stiahnuť

Projekt: Revitalizácia a rozšírenie kapacity Materskej školy Mníchova Lehota.

Revitalizácia a rozšírenie kapacity MŠ Mníchova Lehota_plagát.jpg

Obstarávanie Územného plánu obce Mníchova Lehota.


Správne konania – ochrana prírody:

2020

P.č.

Č.j.

Dátum

Žiadosť

Parcelné čísla

katastrálne územie

Dátum zverejnenia

informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
1.

MNL-145/68/2020

zo dňa 19.2.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (4 ks) v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

C KN č. 4259/1 (EKN4292)

C KN č. 5073/1

C KN č. 97/2

C KN č. 4607/15

k.ú. Soblahov

19.2.2020
7 dní
Pozn.: Príslušný orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 3 zák. č. 543/2002 Z.z. : Obec Mníchova Lehota                               Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
 

Obec Mníchova Lehota v zmysle zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov (podľa prílohy č. 2 k zákonu) zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020.

Celkové množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu (mKO) v našej obci je 371,694 ton, z toho tvoria 178,304 ton zložky vytriedeného odpadu (m). Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Mníchova Lehota je 47,97 %.

Vypočítaná úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 v obci Mníchova Lehota slúži k určeniu výšky zákonného poplatku za uloženie odpadu na skládku komunálnych odpadov v roku 2021.

Snímka.jpg

Tieto stránky používajú na poskytovanie a skvalitňovanie služieb súbory cookie. Používaním týchto stránok s tím súhlasíte. Ďalšie informácie
  Prosím čakajte...