Obec Mníchova Lehota
Dôležité kontakty

Telefón: +421326486124

E-mail: starosta@mnichovalehota.sk

IČ: 00311774

DIČ: 2021079753

Adresa:
Mníchova Lehota 90
913 21 Mníchova Lehota

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín IBAN: SK80 5600 000­0 0006 1127 8­001

SWIFT: KOMASK2X

Elektronická schránka:

Obecný úrad
Úradné hodiny

Po 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Ut 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
St 7:30 – 12:00 | 12:30 – 16:30
Št 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Pi 7:30 – 12:00 | 12:30 – 13:30


Obedňajšia prestávka
12:00 – 12:30


Zberný dvor:

So 8:00 – 11:00

Na zmenu otváracích hodín zberného dvora budú občania vopred upozornení

Úradná tabuľa

ÚRADNÁ TABUĽA

Výpis uznesení OZ zo dňa 17.9.2021

23. 9. 2021 13:58

Výpis uznesení OZ zo dňa 17.9.2021

Uznesenia Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota
Prílohy k hláseniu
Výpis uznesení OZ zo dňa 17.9.2021.pdf 1.15 MB Stiahnuť

Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu: TN Mníchova Lehota, zakabelizovanie VN 230, 258, VNK,TS, NNK- SO Chránička na optický kábel

13. 9. 2021 9:10

Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu: TN Mníchova Lehota, zakabelizovanie VN 230, 258, VNK,TS, NNK- SO Chránička na optický kábel

Zverejnené od: 13. 9. 2021 9:10   Zverejnené do: 29. 9. 2021 9:10  
Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota
Prílohy k hláseniu
Oznámenie o začatí staveb.konania TN Mníchova Lehota , zakabelizovanie VN 230, 258, VNK,TS, NNk So chránička na optický kábel v trase.pdf 1.11 MB Stiahnuť

OÚ Trenčín- Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu JPÚ lokalita Pusté- sever

13. 9. 2021 9:05

OÚ Trenčín- Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu JPÚ lokalita Pusté- sever

Zverejnené od: 13. 9. 2021 9:05   Zverejnené do: 29. 9. 2021 9:00  
Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota
Prílohy k hláseniu
OÚ TN Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu lokalita- Pusté- sever.pdf 928.32 kB Stiahnuť

Projekt: Revitalizácia a rozšírenie kapacity Materskej školy Mníchova Lehota.

Revitalizácia a rozšírenie kapacity MŠ Mníchova Lehota_plagát.jpg

Obstarávanie Územného plánu obce Mníchova Lehota.


Správne konania – ochrana prírody:

2020

P.č.

Č.j.

Dátum

Žiadosť

Parcelné čísla

katastrálne územie

Dátum zverejnenia

informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
1.

MNL-145/68/2020

zo dňa 19.2.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (4 ks) v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

C KN č. 4259/1 (EKN4292)

C KN č. 5073/1

C KN č. 97/2

C KN č. 4607/15

k.ú. Soblahov

19.2.2020
7 dní
Pozn.: Príslušný orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 3 zák. č. 543/2002 Z.z. : Obec Mníchova Lehota                               Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
 

Obec Mníchova Lehota v zmysle zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov (podľa prílohy č. 2 k zákonu) zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020.

Celkové množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu (mKO) v našej obci je 371,694 ton, z toho tvoria 178,304 ton zložky vytriedeného odpadu (m). Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Mníchova Lehota je 47,97 %.

Vypočítaná úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 v obci Mníchova Lehota slúži k určeniu výšky zákonného poplatku za uloženie odpadu na skládku komunálnych odpadov v roku 2021.

Snímka.jpg

Tieto stránky používajú na poskytovanie a skvalitňovanie služieb súbory cookie. Používaním týchto stránok s tím súhlasíte. Ďalšie informácie
  Prosím čakajte...