Obec Mníchova Lehota
Dôležité kontakty

Telefón: +421326486124

E-mail: mnichovalehota@stonline.sk

IČO: 00311774

DIČ: 2021079753

Adresa:
Mníchova Lehota 90
913 21 Mníchova Lehota

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín IBAN: SK80 5600 000­0 0006 1127 8­001

SWIFT: KOMASK2X

Elektronická schránka:

Obecný úrad
Úradné hodiny

Po 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Ut 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
St 7:30 – 12:00 | 12:30 – 16:30
Št 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Pi 7:30 – 12:00 | 12:30 – 13:30


Obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30

Hlavný kontrolór

Hlavnou kontrolórkou obce je od 1. 5. 2019 p. Miroslava Hrnčárová.

Jej pracovná náplň pozostáva z:

  • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce
  • vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce
  • ročne podáva správu o vykonanej činnosti
  • je oprávnená nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jej oprávnení
  • vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov
  • zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

kontakt: kontrolor@mnichovalehota.sk

    Tieto stránky používajú na poskytovanie a skvalitňovanie služieb súbory cookie. Používaním týchto stránok s tím súhlasíte. Ďalšie informácie
      Prosím čakajte...