Obec Mníchova Lehota
Dôležité kontakty

Telefón: +421326486124

E-mail: starosta@mnichovalehota.sk

IČ: 00311774

DIČ: 2021079753

Adresa:
Mníchova Lehota 90
913 21 Mníchova Lehota

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín IBAN: SK80 5600 000­0 0006 1127 8­001

SWIFT: KOMASK2X

Elektronická schránka:

Obecný úrad
Úradné hodiny

Po 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Ut 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
St 7:30 – 12:00 | 12:30 – 16:30
Št 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Pi 7:30 – 12:00 | 12:30 – 13:30


Obedňajšia prestávka
12:00 – 12:30


Zberný dvor:

So 8:00 – 11:00

Na zmenu otváracích hodín zberného dvora budú občania vopred upozornení

ZŠ - Základná škola

Základná škola


Informácie týkajúce za Základnej školy v Mníchovej Lehote získate na:

www.zsmlehota.edu.sk


Základná škola v Mníchovej Lehote vytvára podmienky na vzdelávanie a výchovu detí mladšieho školského veku od 6 do 10 rokov.


Motto školy: „Naučme sa učiť – učíme sa pre život."


Poslanie školy:
Úspešné ukončenie primárneho vzdelania na I. stupni základnej školy a kvalitná príprava absolventov na II. stupeň Základnej školy v Trenčianskej Turnej, prípadne na Osemročné gymnázium v Trenčíne.


Logo školy:
STUDNIČKA

Silnou stránkou školy je kvalifikovaný pedagogický zbor, ktorý je zárukou moderného spôsobu inovatívneho vyučovania v podmienkach neplnoorganizovanej základnej školy. Dôraz je kladený na využívanie moderných vyučovacích metód a foriem práce so žiakmi v radostnej pracovnej klíme bez stresu. Napomáhajú tomu nižšie počty žiakov v triedach. Žiak v podmienkach školy sa stáva stredobodom výuky a pozornosť učiteliek je smerovaná na osobnosť žiaka.

Získané vedomosti žiaci reprezentujú v zapájaní sa do rôznych súťaží: Osmijanko, Matematický Klokan, Vedomostná internetová súťaž, výtvarné súťaže, Olympijský festival, Hviezdoslavov Kubín, Rozprávkové vretienko, …

Žiaci vydávajú vlastný časopis s názvom: STUDNIČKA, v ktorom publikujú svoje vlastné literárne prvotiny, opisujú zážitky z uskutočnených ak­cií.

Základná škola v Mníchovej Lehote je v regióne známa organizovaním veľkonočnej súťaže pod názvom „Veľkonočné vajíčko", ktorej sa zúčastňujú súťažiaci z desiatich okolitých škôl. Jej cieľom je uchovávanie ľudových tradícií – maľovanie veľkonočných kraslíc. Súťaž je podporovaná sponzorsky: tento rok firmou ICZ z Trenčína.

Počas školského roka žiaci reprezentujú svoje výsledky na verejnosti vystupovaním v kultúrnom dome. Realizujeme ich v spolupráci s miestnou materskou školou: program v rámci Úcta k starším, vianočné besiedky, programy ku Dňu matiek a ďalšie spoločné kultúrne akcie za finančnej podpory Obce Mníchova Lehota.

V ostatnej dobe základná škola zaznamenáva zmeny nielen v oblasti výuky, ale aj v oblasti materiálno – technického zlepšenia.

V septembri 2008 bude daná do prevádzky splynofikovaná kotolňa, na ktorú ministerstvo školstva pre havarijný stav udelilo 800 000,– Sk, učebňa PC bola zabezpečená Alarmom v spolupráci s firmou Antes Trenčianska Turná, základná škola podávaním projektov získala z Asociácie športu po druhýkrát 50.000 -Sk, za ktoré nakúpila športové náradie a náčinie pre zlepšenie výuky telesnej výchovy. Zriaďovateľ školy, starosta obce Mníchova Lehota podporuje školu nákupom modernejších učebných pomôcok, hlavne výukového softwaru pre jednotlivé predmety, nákupom keramickej dvojkrídlovej tabule, finančne zabezpečuje žiakom autobus na plánované exkurzie, výlety, plávanie, návštevy divadiel a iných kultúrnych výchovných podujatí či pravidelný nákup zošitov pre budúcich prváčikov. Zápis žiakov do 1. ročníka tak prebieha bez akýchkoľvek poplatkov.

Priaznivý rozvoj školy , primárne vzdelávanie a výchova sa stala prechodom na samosprávu do rúk obce , a tá prejavuje eminentný záujem pomáhať mladým rodinám s deťmi a uľahčovať prístup k vzdelávaniu najmladšej generácie v rodnej obci.


Pretože: „OBEC BEZ ŠKOLY JE AKO RUKA BEZ PRSTOV."


História školstva

Tieto stránky používajú na poskytovanie a skvalitňovanie služieb súbory cookie. Používaním týchto stránok s tím súhlasíte. Ďalšie informácie
  Prosím čakajte...