Obec Mníchova Lehota
Dôležité kontakty

Telefón: +421326486124

E-mail: starosta@mnichovalehota.sk

IČ: 00311774

DIČ: 2021079753

Adresa:
Mníchova Lehota 90
913 21 Mníchova Lehota

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín IBAN: SK80 5600 000­0 0006 1127 8­001

SWIFT: KOMASK2X

Elektronická schránka:

Obecný úrad
Úradné hodiny

Po 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Ut 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
St 7:30 – 12:00 | 12:30 – 16:30
Št 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Pi 7:30 – 12:00 | 12:30 – 13:30


Obedňajšia prestávka
12:00 – 12:30


Zberný dvor:

So 8:00 – 11:00

Na zmenu otváracích hodín zberného dvora budú občania vopred upozornení

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:

Obec Mníchova Lehota

Sídlo:

Obecný úrad č. 90, 913 21 Mníchova Lehota

Štatutárny zástupca:

Mgr. Jozef Kováč – starosta obce

 

Tel.: 032/6486150

 

E-mail: mnichovalehota@stonline.sk

 

Kontaktné osoby:

Mgr. Jozef Kováč

 

Tel.: 032/6486150, 0905 399742

 

E-mail: mnichovalehota@stonline.sk

 

IČO:

00311774

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu IBAN:

SK80 5600 000­0 0006 1127 8­001


VO môže zverejniť:

  • § 22 ods. 2 zákona – predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie
  • § 92 ods. 5 – oznámenia používané vo verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku uverejniť na internete vo svojom profile. Ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávanie.

VO musí zverejniť:

  • zákazku, kde je predpokladaná hodnota (PH) nad 1000 € min. 3 pracovné dni (PD) vopred
  • § 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ a časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ je verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky
  • § 44 ods. 2 – verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile
  • § 21 ods. 2 – správu o každej zákazke – zverejniť do 10 PD od uzatvorenia zmluvy
  • § 49a – SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy , zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.
  • § 67 ods. 6 – zverejnenie analýzy k použitej koncesii
  • Po zriadení Elektronického úložiska na UVO – profil VO


Výzva na predkladanie cenovej ponuky „Územný plán obce Mníchova Lehota“

Tieto stránky používajú na poskytovanie a skvalitňovanie služieb súbory cookie. Používaním týchto stránok s tím súhlasíte. Ďalšie informácie
  Prosím čakajte...