Povinné zverejňovanie
Zmluvy
Faktúry
Vystavené objednávky

 Kalendár
 Dnes je: 19.2.2018
 Meniny dnes:  Vlasta 
 Meniny zajtra:  Lívia 

 Kontakt na nás
Tel.: +421 (0)32/648 61 50, 648 61 24
Email: mnichovalehota@stonline.sk
WEB: http://www.mnichovalehota.sk
GPS: 48.83704, 18.061867

Zväčšiť mapu
 Zmluvy
Zvoľte rok:  

1.Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi z obalov, RECYKLOGROUP, a.s.
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi z obalov, RECYKLOGROUP, a.s. [3,11 MB] - na stiahnutie
2.Kúpna zmluva zo dňa 1.2.2018, Jozef Králik
Kúpna zmluva zo dňa 1.2.2018, Jozef Králik [106,56 KB] - na stiahnutie
3.Zmluva o nájme bytu č. 13 zo dňa 31.1.2018
Zmluva o nájme bytu č. 13 zo dňa 31.1.2018 [422,85 KB] - na stiahnutie
4.Kúpna zmluva zo dňa 26.1.2018, Milan Balaj
Kúpna zmluva zo dňa 26.1.2018, Milan Balaj [620,47 KB] - na stiahnutie
5.Zmluva o poskytovaní verejných služieb, Slovak Telekom a.s.
Zmluva o poskytovaní verejných služieb, Slovak Telekom a.s. [183,42 KB] - na stiahnutie
6.Zmluva o poskytovaní služby, URBITECH s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služby, URBITECH s.r.o. [1,10 MB] - na stiahnutie
7.Kúpna zmluva, Pavol Talian
Kúpna zmluva, Pavol Talian [1,32 MB] - na stiahnutie
8.Dohoda č. 17/13/010/80, ÚPSVaR Trenčín
Dohoda č. 17/13/010/80, ÚPSVaR Trenčín [177,19 KB] - na stiahnutie
9.Zmluva o spolupráci, Kúpele Trenč. Teplice, a.s.
Zmluva o spolupráci, Kúpele Trenč. Teplice, a.s. [165,19 KB] - na stiahnutie
10.Darovacia zmluva č. P765/2017, Pierott, n.o.
Darovacia zmluva č. P765/2017, Pierott, n.o. [49,04 KB] - na stiahnutie
11.Kúpna zmluva, 12.10.2017
Kúpna zmluva, 12.10.2017 [104,56 KB] - na stiahnutie
12.Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č. 17.513.02861, Fond na podporu umenia
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č. 17.513.02861, Fond na podporu umenia [689,56 KB] - na stiahnutie
13.Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č. 17.511.02877, Fond na podporu umenia
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č. 17.511.02877, Fond na podporu umenia [444,34 KB] - na stiahnutie
14.Zmena Dodatku č.1 k Zmluve o zriadení spoloč. staveb. úradu
Zmena Dodatku č.1 k Zmluve o zriadení spoloč. staveb. úradu [43,51 KB] - na stiahnutie
15.Nájomná zmluva, ZO SZCH Trenč. Turná II.
Nájomná zmluva, ZO SZCH Trenč. Turná II. [269,68 KB] - na stiahnutie
16.Zmluva č. 2017/0808 o poskytnuí dotácie, TSK
Zmluva č. 2017/0808 o poskytnuí dotácie, TSK [729,02 KB] - na stiahnutie
17.Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce, P_P import s.r.o.
Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce, P_P import s.r.o. [52,26 KB] - na stiahnutie
18.Zmluva o dielo, URSI. MONT, s.r.o.
Zmluva o dielo, URSI. MONT, s.r.o. [186,22 KB] - na stiahnutie
19.Kúpna zmluva, STA.PA s.r.o.v konkurze
Kúpna zmluva, STA.PA s.r.o.v konkurze [54,23 KB] - na stiahnutie
20.Kúpna zmluva, STA.PA s.r.o. v konkurze
Kúpna zmluva, STA.PA s.r.o. v konkurze [59,29 KB] - na stiahnutie
21.Zmluva s pracovníkom o vydaní a používaní kvalifik. certifikátu č. 2017/01/002/00238/01, NBÚ
Zmluva s pracovníkom o vydaní a používaní kvalifik. certifikátu č. 2017/01/002/00238/01, NBÚ [231,90 KB] - na stiahnutie
22.Zmluva o nájme, Orange Slovensko, a.s.
Zmluva o nájme, Orange Slovensko, a.s. [1,22 MB] - na stiahnutie
23.Kúpna zmluva zo dňa 31.7.2017
Kúpna zmluva zo dňa 31.7.2017 [24,93 KB] - na stiahnutie
24.Nájomná zmluva_ (pozemok),č. 0220170188, Slovak Telekom, a.s.
Nájomná zmluva_ (pozemok),č. 0220170188, Slovak Telekom, a.s. [1,20 MB] - na stiahnutie
25.Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 17 014 23, HYDROTEAM
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 17 014 23, HYDROTEAM [55,23 KB] - na stiahnutie
26.Zmluva o dielo č.17 014 23, HYDROTEAM
Zmluva o dielo č.17 014 23, HYDROTEAM [659,53 KB] - na stiahnutie
27.Zmluva o dielo, URSI. MONT, s.r.o.
Zmluva o dielo, URSI. MONT, s.r.o. [186,22 KB] - na stiahnutie
28.Zmluva o poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overenia kvalifikovaných certifikátov pre elektronic. pečať zo dá 17.07.2017
Zmluva o poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overenia kvalifikovaných certifikátov pre elektronic. pečať zo dá 17.07.2017 [55,70 KB] - na stiahnutie
29.Zmluva o zriadení vec. bremena zo dňa 10.07.2017
Zmluva o zriadení vec. bremena zo dňa 10.07.2017 [105,31 KB] - na stiahnutie
30.Zmluva o podnájme nehnuteľnosti, LESNÉ HOSPODÁRSTVO INOVEC,s.r.o
Zmluva o podnájme nehnuteľnosti, LESNÉ HOSPODÁRSTVO INOVEC,s.r.o [99,61 KB] - na stiahnutie
31.Zmluva o dielo, SAZOS s.r.o.
Zmluva o dielo, SAZOS s.r.o. [224,41 KB] - na stiahnutie
32.Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce, F.M.RECYKLING s.r.o
Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce, F.M.RECYKLING s.r.o [47,95 KB] - na stiahnutie
33.Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa, MAPA Slovakia Digital s.r.o.
Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa, MAPA Slovakia Digital s.r.o. [498,08 KB] - na stiahnutie
34.Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Mníchova Lehota_01,MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Mníchova Lehota_01,MAPA Slovakia Digital, s.r.o. [3,45 MB] - na stiahnutie
35.Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zo dňa 31.5.2017
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zo dňa 31.5.2017 [128,70 KB] - na stiahnutie
36.Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.5.2017, A.Beďačová
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.5.2017, A.Beďačová [44,29 KB] - na stiahnutie
37.Zmluva o sponzorskom dare, CESTY NITRA, a.s.
Zmluva o sponzorskom dare, CESTY NITRA, a.s. [61,14 KB] - na stiahnutie
38.Nájomá zmluva zo dňa 24.5.2017, amfiteáter
Nájomá zmluva zo dňa 24.5.2017, amfiteáter [45,73 KB] - na stiahnutie
39.Zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 22.5.2017
Zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 22.5.2017 [105,31 KB] - na stiahnutie
40.Kúpna zmluva, MBR. stav,s.r.o.
Kúpna zmluva, MBR. stav,s.r.o. [598,90 KB] - na stiahnutie
41.Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.5.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.5.2017 [38,10 KB] - na stiahnutie
42.Kúpna zmluva zo dňa 28.4.2017
Kúpna zmluva zo dňa 28.4.2017 [28,37 KB] - na stiahnutie
43.Zmluva č. 1/2017 o dodávke úžitkovej vody z vodovodnej siete vo vlastníctve obce Mníchova Lehota, Železnice SR
Zmluva č. 1/2017 o dodávke úžitkovej vody z vodovodnej siete vo vlastníctve obce Mníchova Lehota, Železnice SR [132,88 KB] - na stiahnutie
44.Nájomná zmluva,EVA n.o.
Nájomná zmluva,EVA n.o. [46,57 KB] - na stiahnutie
45.Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 01/2017, Verea, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 01/2017, Verea, s.r.o. [162,44 KB] - na stiahnutie
46.Zmluva č.022/TN/2017 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017
Zmluva č.022/TN/2017 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 [255,33 KB] - na stiahnutie
47.Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.3.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.3.2017 [38,01 KB] - na stiahnutie
48.Zmluva o poskytovaní audítorských služieb zo dňa 10.03.2017
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb zo dňa 10.03.2017 [123,72 KB] - na stiahnutie
49.Zmluva o dodávke vody, Kameňolomy, s.r.o.
Zmluva o dodávke vody, Kameňolomy, s.r.o. [73,42 KB] - na stiahnutie
50.Zmluva o dielo, Regiolux s.r.o.
Zmluva o dielo, Regiolux s.r.o. [23,85 KB] - na stiahnutie
51.Dexia Komunál Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č. 04/011/10 Dodatok č.7, Prima Banka Slovensko, a.s.
Dexia Komunál Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č. 04/011/10 Dodatok č.7, Prima Banka Slovensko, a.s. [31,93 KB] - na stiahnutie
52.Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č. zmluvy: 17/006, Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.o.
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č. zmluvy: 17/006, Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.o. [135,58 KB] - na stiahnutie
53.Zmluva o dodávke vody, Kameňolomy, s.r.o.
Zmluva o dodávke vody, Kameňolomy, s.r.o. [68,42 KB] - na stiahnutie
54.Zámenná zmluva zo dňa 20.02.2017
Zámenná zmluva zo dňa 20.02.2017 [73,17 KB] - na stiahnutie
55.Zmluva č. P.0031177400 o využívaní slektronických služieb, Union zdr. poisť., a.s.
Zmluva č. P.0031177400 o využívaní slektronických služieb, Union zdr. poisť., a.s. [67,48 KB] - na stiahnutie
56.Zmluva o poskytovaní služieb digitálnej kancelárie IIS MIS pre obecný úrad č. 5128/17
Zmluva o poskytovaní služieb digitálnej kancelárie IIS MIS pre obecný úrad č. 5128/17 [972,56 KB] - na stiahnutie
57.Licenčná zmluva, SFÚ
Licenčná zmluva, SFÚ [1,02 MB] - na stiahnutie
58.Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verej.obst., TORVO s.r.o.
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verej.obst., TORVO s.r.o. [1,12 MB] - na stiahnutie
59.Poistná zmluva č.: 2405395123, Generali Poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva č.: 2405395123, Generali Poisťovňa, a.s. [1,16 MB] - na stiahnutie
60.Zmluva o poskytovaní audítorských služieb, Ing. Mária Duvačová
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb, Ing. Mária Duvačová [134,36 KB] - na stiahnutie
61.Zmluva o dielo č. O/345/2016, METAL SERVIS Recycling s.r.o.
Zmluva o dielo č. O/345/2016, METAL SERVIS Recycling s.r.o. [304,81 KB] - na stiahnutie
62.Zmluva o poskytovaní služieb č. 10/2016, rumanko,s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb č. 10/2016, rumanko,s.r.o. [853,52 KB] - na stiahnutie
63.Zmluva o zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi z obalov a neobal. výrobkov. SLOVMAS, a.s.
Zmluva o zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi z obalov a neobal. výrobkov. SLOVMAS, a.s. [764,48 KB] - na stiahnutie
64.Zmluva o spolupráci, KúpeleTrenč. Teplice, a.s.
Zmluva o spolupráci, KúpeleTrenč. Teplice, a.s. [165,19 KB] - na stiahnutie
65.Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V.A Slovenská republika. Česká republika
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V.A Slovenská republika. Česká republika [607,30 KB] - na stiahnutie
66.Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pôdy, PD Trenčín.Soblahov
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pôdy, PD Trenčín.Soblahov [19,37 KB] - na stiahnutie
67.Zmluva o nájme pôdy, PD Trenčín_Soblahov
Zmluva o nájme pôdy, PD Trenčín_Soblahov [55,98 KB] - na stiahnutie
68.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb,ML 90, Slovak Telekom, a.s
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb,ML 90, Slovak Telekom, a.s [150,17 KB] - na stiahnutie
69.Dodatok k zmluve o poskytovaní verej. služieb. balík služieb . TJ, Slovak Telekom, a.s.
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej. služieb. balík služieb . TJ, Slovak Telekom, a.s. [147,81 KB] - na stiahnutie
70.Zmluva o poskytovaní služieb č. 030/2016, Support Consulting s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb č. 030/2016, Support Consulting s.r.o. [88,21 KB] - na stiahnutie
71.Zmluva o nájme zo dňa 28.6.2016
Zmluva o nájme zo dňa 28.6.2016 [86,43 KB] - na stiahnutie
72.Zmluva o nájme nebytových priestorov, R. Chochlíková
Zmluva o nájme nebytových priestorov, R. Chochlíková [44,63 KB] - na stiahnutie
73.Zmluva o zabezpečení systému združ. nkladania s odpadmi z obalov, NATUR.PACK, a.s
Zmluva o zabezpečení systému združ. nkladania s odpadmi z obalov, NATUR.PACK, a.s [3,98 MB] - na stiahnutie
74.Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č.SC2016/050/Mníchova Lehota, MET Slovakia, a.s.
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č.SC2016/050/Mníchova Lehota, MET Slovakia, a.s. [2,72 MB] - na stiahnutie
75.Zmluva o združenej dodávke elektriny č.ZDU.2016.01530.0152, Energy Europe, SE
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.ZDU.2016.01530.0152, Energy Europe, SE [3,26 MB] - na stiahnutie
76.Zmluva o poskytovaní služieb č.2016/105 zo dňa 14.9.2016, SE.PRA EKO s.r.o
Zmluva o poskytovaní služieb č.2016/105 zo dňa 14.9.2016, SE.PRA EKO s.r.o [394,59 KB] - na stiahnutie
77.Zmluva o preprave zo dňa 14.9.2016, SE.PRA EKO s.r.o.
Zmluva o preprave zo dňa 14.9.2016, SE.PRA EKO s.r.o. [58,95 KB] - na stiahnutie
78.Kúpna zmluva 2016/07/15 zo dňa 8.9.2016, ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
Kúpna zmluva 2016/07/15 zo dňa 8.9.2016, ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. [130,66 KB] - na stiahnutie
79.Zmluva o nájme nebytových priestorov,6.9.2016, R. Chochlíková
Zmluva o nájme nebytových priestorov,6.9.2016, R. Chochlíková [38,10 KB] - na stiahnutie
80.Zmluva č.2016/0430 o poskytnutí dotácie, TSK
Zmluva č.2016/0430 o poskytnutí dotácie, TSK [597,20 KB] - na stiahnutie
81.Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR na rok 2016 na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR na rok 2016 na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí [191,53 KB] - na stiahnutie
82.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy zo dňa 06.07.2016
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy zo dňa 06.07.2016 [34,54 KB] - na stiahnutie
83.Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.4/2016
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.4/2016 [34,42 KB] - na stiahnutie
84.Zmluva o dielo č.4/2016 zhotovenie projektu
Zmluva o dielo č.4/2016 zhotovenie projektu [101,70 KB] - na stiahnutie
85.Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy: 228/2015.2050.1200, Prílohy č.1.3
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy: 228/2015.2050.1200, Prílohy č.1.3 [1,30 MB] - na stiahnutie
86.Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.142016 zo dňa 23.5.2016
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.142016 zo dňa 23.5.2016 [126,00 KB] - na stiahnutie
87.Nájomná zmluva.amfiteáter zo dňa 23.05.2016
Nájomná zmluva.amfiteáter zo dňa 23.05.2016 [45,73 KB] - na stiahnutie
88.Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5101002258C/2016
Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5101002258C/2016 [259,59 KB] - na stiahnutie
89.Dohoda o úprave dažďovej kanalizácie zo dňa 6.5.2016
Dohoda o úprave dažďovej kanalizácie zo dňa 6.5.2016 [45,73 KB] - na stiahnutie
90.Zmluva o zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody na (ČOV) zo dňa 22.04.2016, TVK, a.s.
Zmluva o zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody na (ČOV) zo dňa 22.04.2016, TVK, a.s. [1,47 MB] - na stiahnutie
91.Dohoda o zabezpečení povinnej práce, OS Trenčín
Dohoda o zabezpečení povinnej práce, OS Trenčín [96,37 KB] - na stiahnutie
92.Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1287/16/30
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1287/16/30 [700,96 KB] - na stiahnutie
93.Zmluva o pripojení odber. el. zariadenia žiadateľa do distribuč. sústavy č. 121542443
Zmluva o pripojení odber. el. zariadenia žiadateľa do distribuč. sústavy č. 121542443 [697,94 KB] - na stiahnutie
94.Zmluva o dielo č.14/2015 nLP2 Richard Plaštiak
Zmluva o dielo č.14/2015 nLP2 Richard Plaštiak [201,17 KB] - na stiahnutie
95.Zmluva o dielo č.14/2015 Richard Plaštiak
Zmluva o dielo č.14/2015 Richard Plaštiak [201,36 KB] - na stiahnutie
96.Zmluva o dielo č.14/2015 . Landart s.r.o.
Zmluva o dielo č.14/2015 . Landart s.r.o. [2,37 MB] - na stiahnutie
97.Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5101002258C/2016
Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5101002258C/2016 [415,19 KB] - na stiahnutie
98.Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávka elektriny č. 5101002258C/2016
Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávka elektriny č. 5101002258C/2016 [259,44 KB] - na stiahnutie
99.Zmluva o užívaní podperných bodov č. 4523000734
Zmluva o užívaní podperných bodov č. 4523000734 [177,48 KB] - na stiahnutie
100.Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribuč.sústavy č.121534705, Západoslov.distribuč, a.s
Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribuč.sústavy č.121534705, Západoslov.distribuč, a.s [1,21 MB] - na stiahnutie
101.Prvý municipálny úver Zmluva o úvere č. 04/056/2003 Dodatok č. 7, Prima banka Slovensko, a.s.
Prvý municipálny úver Zmluva o úvere č. 04/056/2003 Dodatok č. 7, Prima banka Slovensko, a.s. [44,51 KB] - na stiahnutie
102.Dexia Komunál Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č. 04/011/10 Dodatok č.6, Prima banka Slovensko, a.s.
Dexia Komunál Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č. 04/011/10 Dodatok č.6, Prima banka Slovensko, a.s. [51,32 KB] - na stiahnutie
103.Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č.04/016/11 Dodatok č.3, Prima banka Slovensko, a.s
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č.04/016/11 Dodatok č.3, Prima banka Slovensko, a.s [45,04 KB] - na stiahnutie
104.Zmluva o termínovanom úvere č. 04/022/10 Dodatok č. 2, Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluva o termínovanom úvere č. 04/022/10 Dodatok č. 2, Prima banka Slovensko, a.s. [44,26 KB] - na stiahnutie
105.Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 04/016/10 Dodatok č. 2, Prima banka Slovensko,a.s.
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 04/016/10 Dodatok č. 2, Prima banka Slovensko,a.s. [45,10 KB] - na stiahnutie
106.Dodatok č.1 zo dňa 22.02.2016 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta, Sun bus s.r.o
Dodatok č.1 zo dňa 22.02.2016 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta, Sun bus s.r.o [18,24 KB] - na stiahnutie
107.Dodatok Ponuka E. Benefit zo dňa 24.02.2016 k Zmluve o združenej dodávke elektriny ZSE Energia a.s.
Dodatok Ponuka E. Benefit zo dňa 24.02.2016 k Zmluve o združenej dodávke elektriny ZSE Energia a.s. [393,11 KB] - na stiahnutie
108.Zmluva o dielo č. 2/2014. Ing. arch. Zdena Brzá
Zmluva o dielo č. 2/2014. Ing. arch. Zdena Brzá [127,70 KB] - na stiahnutie
109.Dohoda o zabezpečení povinnej práce,OS Trenčín
Dohoda o zabezpečení povinnej práce,OS Trenčín [96,37 KB] - na stiahnutie
110.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR.PACK, a.s.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR.PACK, a.s. [34,54 KB] - na stiahnutie
111.Zmluva č. 2015/0512 o poskytnutí dotácie (TSK)
Zmluva č. 2015/0512 o poskytnutí dotácie (TSK) [781,68 KB] - na stiahnutie
112.Zmluva o poskytovaní služieb č.0712ML/2015KM/10 . IN.PRO s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb č.0712ML/2015KM/10 . IN.PRO s.r.o. [51,54 KB] - na stiahnutie
113.Zmluva o pripojení odberného elektrického zar. žiadateľa do distribuč. sústavy č. 121511273
Zmluva o pripojení odberného elektrického zar. žiadateľa do distribuč. sústavy č. 121511273 [697,17 KB] - na stiahnutie
114.Zmluva o pripojení odber. elektric. zariadenia žiadateľa do distribuč. sústavy č. 121511909
Zmluva o pripojení odber. elektric. zariadenia žiadateľa do distribuč. sústavy č. 121511909 [692,76 KB] - na stiahnutie
115.Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 242015
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 242015 [850,17 KB] - na stiahnutie
116.Dohoda č.15/13/010/76 . UPSVaR
Dohoda č.15/13/010/76 . UPSVaR [850,17 KB] - na stiahnutie
117.Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu [42,45 KB] - na stiahnutie
118.Dohoda o výške a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
Dohoda o výške a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv [52,26 KB] - na stiahnutie
119.Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci [1,82 MB] - na stiahnutie
120.Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve [1,68 MB] - na stiahnutie
121.Servisná zmluva č. 2015.10.307/VB
Servisná zmluva č. 2015.10.307/VB [1,79 MB] - na stiahnutie
122.Zmluva o nájme č.2015.10.306/VB
Zmluva o nájme č.2015.10.306/VB [1,88 MB] - na stiahnutie
123.Kúpna zmluva
Kúpna zmluva [106,37 KB] - na stiahnutie
124.Zmluva o dielo č. 10/2015
Zmluva o dielo č. 10/2015 [804,99 KB] - na stiahnutie
125.Kúpna zmluva 22.09.2015
Kúpna zmluva 22.09.2015 [263,47 KB] - na stiahnutie
126.Zmluva o dielo č. 9
Zmluva o dielo č. 9 [2,45 MB] - na stiahnutie
127.Zmluva o dielo č. 8
Zmluva o dielo č. 8 [2,76 MB] - na stiahnutie
128.Zmluva o dielo č. 7
Zmluva o dielo č. 7 [2,39 MB] - na stiahnutie
129.Zmluva o dielo č. 6
Zmluva o dielo č. 6 [2,37 MB] - na stiahnutie
130.Zmluva o dielo č. 5
Zmluva o dielo č. 5 [2,65 MB] - na stiahnutie
131.Zmluva o dielo č. 4
Zmluva o dielo č. 4 [2,37 MB] - na stiahnutie
132.Zmluva o dielo č. 3
Zmluva o dielo č. 3 [2,47 MB] - na stiahnutie
133.Zmluva o dielo č. 2
Zmluva o dielo č. 2 [2,32 MB] - na stiahnutie
134.Zmluva o dielo č. 1
Zmluva o dielo č. 1 [2,32 MB] - na stiahnutie
135.Zmluva o dielo 3.9.2015
Zmluva o dielo 3.9.2015 [1,93 MB] - na stiahnutie
136.Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo zo dňa 31.07.2015
Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo zo dňa 31.07.2015 [160,02 KB] - na stiahnutie
137.Zmluva o dielo 31.07.2015
Zmluva o dielo 31.07.2015 [224,41 KB] - na stiahnutie
138.Zmluva č.336/2015.430/MPRV SR o poskytnutí projektovej dokumentácie na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení
Zmluva č.336/2015.430/MPRV SR o poskytnutí projektovej dokumentácie na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení [991,70 KB] - na stiahnutie
139.Zmluva o poskytnutí nenávrat.finančného príspevku č.zmluvy 228/2015.2050.1200
Zmluva o poskytnutí nenávrat.finančného príspevku č.zmluvy 228/2015.2050.1200 [11,77 MB] - na stiahnutie
140.Kúpna zmluva 22.09.2015
Kúpna zmluva 22.09.2015 [624,18 KB] - na stiahnutie
141.Zmluva o poskytovaní služieb č.294/2015
Zmluva o poskytovaní služieb č.294/2015 [1,11 MB] - na stiahnutie
142.Dodatok č.1 ku zmluve o dielo zo dňa 31.07.2015
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo zo dňa 31.07.2015 [417,24 KB] - na stiahnutie
143.Kúpna zmluva 22.9.2015, 02
Kúpna zmluva 22.9.2015, 02 [683,79 KB] - na stiahnutie
144.Kúpna zmluva 22.9.2015, 01
Kúpna zmluva 22.9.2015, 01 [656,55 KB] - na stiahnutie
145.Zmluva o výpožičke zo dňa 19.08.2015
Zmluva o výpožičke zo dňa 19.08.2015 [907,68 KB] - na stiahnutie
146.Zmluva o dielo
Zmluva o dielo [953,84 KB] - na stiahnutie
147.Zmluva o poskytovaní služieb č.210/2015 zo dňa 27.07.2015
Zmluva o poskytovaní služieb č.210/2015 zo dňa 27.07.2015 [968,06 KB] - na stiahnutie
148.Zmluva o dielo 6.5.2015
Zmluva o dielo 6.5.2015 [649,39 KB] - na stiahnutie
149.Zmluva o poskytovaní služieb IN.PRO s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb IN.PRO s.r.o. [557,97 KB] - na stiahnutie
150.Kúpna zmluva zo dňa 09.06.2015
Kúpna zmluva zo dňa 09.06.2015 [347,20 KB] - na stiahnutie
151.Zmluva o nájme dopravného prostriedku zo dňa 12.06.2015
Zmluva o nájme dopravného prostriedku zo dňa 12.06.2015 [595,55 KB] - na stiahnutie
152.Zmluva o nájme parkovacieho miesta zo dňa 12.06.2015
Zmluva o nájme parkovacieho miesta zo dňa 12.06.2015 [706,88 KB] - na stiahnutie
153.Zmluva na vykonávanie činností v oblasti verej. obstarávania č.15/050
Zmluva na vykonávanie činností v oblasti verej. obstarávania č.15/050 [2,10 MB] - na stiahnutie
154.Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby zo dňa 01.03.2015
Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby zo dňa 01.03.2015 [2,24 MB] - na stiahnutie
155.Zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 11.06.2015
Zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 11.06.2015 [1,12 MB] - na stiahnutie
156.Zmluva o poskytovaní služieb č. 141/2015
Zmluva o poskytovaní služieb č. 141/2015 [1,03 MB] - na stiahnutie
157.Nájomná zmluva zo dňa 4.6.2015
Nájomná zmluva zo dňa 4.6.2015 [503,81 KB] - na stiahnutie
158.Nájomná zmluva. amfiteáter zo dňa 27.05.2015
Nájomná zmluva. amfiteáter zo dňa 27.05.2015 [500,60 KB] - na stiahnutie
159.Zmluva o poskytovaní audítorských služieb r. 2015
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb r. 2015 [1,41 MB] - na stiahnutie
160.Zmluva o dielo č. 6478/2015
Zmluva o dielo č. 6478/2015 [613,49 KB] - na stiahnutie
161.Zmluva o spolupráci zo dňa 29.04.2015
Zmluva o spolupráci zo dňa 29.04.2015 [571,78 KB] - na stiahnutie
162.Zmluva o dielo č. 6947/2015
Zmluva o dielo č. 6947/2015 [607,75 KB] - na stiahnutie
163.Zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 04.03.2015
Zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 04.03.2015 [849,08 KB] - na stiahnutie
164.Dexia Komunál Superlinka,Zmluva o kontokorentnom úvere č. 04/011/10, Dodatok č. 5 zo dňa 18.03.2015
Dexia Komunál Superlinka,Zmluva o kontokorentnom úvere č. 04/011/10, Dodatok č. 5 zo dňa 18.03.2015 [366,49 KB] - na stiahnutie
165.Zmluva o poskytovaní verejných služieb . balík služieb 1.16957123729
Zmluva o poskytovaní verejných služieb . balík služieb 1.16957123729 [1,30 MB] - na stiahnutie
166.Zmluva o poskytovaní verej. služieb. balík služieb 1.16956980583
Zmluva o poskytovaní verej. služieb. balík služieb 1.16956980583 [1,33 MB] - na stiahnutie
167.Zmluva o poskytovaní verej. služieb . balík služieb 1. 16956495065
Zmluva o poskytovaní verej. služieb . balík služieb 1. 16956495065 [1,34 MB] - na stiahnutie
168.Zmluva o poskytovaní verejných služieb. balík služieb 1.16956925998
Zmluva o poskytovaní verejných služieb. balík služieb 1.16956925998 [1,34 MB] - na stiahnutie
169.Zmluva o poskytovaní verejných služieb 1.16956662554
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 1.16956662554 [1,32 MB] - na stiahnutie
170.Zmluva o výpožičke zo dňa 23.02.2015
Zmluva o výpožičke zo dňa 23.02.2015 [788,60 KB] - na stiahnutie
171.Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 15.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 15.12.2014 [29,00 KB] - na stiahnutie
172.Kúpna zmluva k parc.č.125/1
Kúpna zmluva k parc.č.125/1 [1,48 MB] - na stiahnutie
173.Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny na rok 2016 č. 5101002258
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny na rok 2016 č. 5101002258 [777,88 KB] - na stiahnutie
174.Zmluva o zriadení vec. bremena zo dňa 13.01. 2015
Zmluva o zriadení vec. bremena zo dňa 13.01. 2015 [105,31 KB] - na stiahnutie
175.Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zo dňa 16.12.2014
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zo dňa 16.12.2014 [703,11 KB] - na stiahnutie
176.Zmluva o spolupráci zo dňa 13.01.2015
Zmluva o spolupráci zo dňa 13.01.2015 [74,00 KB] - na stiahnutie
177.Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi zo dňa 31.12.2014
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi zo dňa 31.12.2014 [1,01 MB] - na stiahnutie
178.Zmluva o dodávke plynu č. 6300218590
Zmluva o dodávke plynu č. 6300218590 [2,29 MB] - na stiahnutie
179.Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2015 . 2016 ( č. 5101002258 )
Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2015 . 2016 ( č. 5101002258 ) [2,50 MB] - na stiahnutie
180.Poistná zmluva č. 8.813.003389
Poistná zmluva č. 8.813.003389 [505,23 KB] - na stiahnutie
181.Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu [490,65 KB] - na stiahnutie
182.Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 172013
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 172013 [1,63 MB] - na stiahnutie
183.Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 575/20014
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 575/20014 [1,24 MB] - na stiahnutie
184.Dohoda č.45 o pomoci v hmotnej núdzi s UPSVaR
Dohoda č.45 o pomoci v hmotnej núdzi s UPSVaR [1,38 MB] - na stiahnutie
185.Kúpna zmluva zo dňa 10.11. 2014 . Fiat Ducato
Kúpna zmluva zo dňa 10.11. 2014 . Fiat Ducato [607,80 KB] - na stiahnutie
186.Zmluva o poskytovaní služieb č. 182014
Zmluva o poskytovaní služieb č. 182014 [1,51 MB] - na stiahnutie
187.Zmluva o dielo
Zmluva o dielo [2,87 MB] - na stiahnutie
188.Príkazná zmluva 394/25.7.2014
Príkazná zmluva 394/25.7.2014 [712,80 KB] - na stiahnutie
189.Zmluva o dodaní služieb 13.10. 2014
Zmluva o dodaní služieb 13.10. 2014 [658,27 KB] - na stiahnutie
190.Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb [1,53 MB] - na stiahnutie
191.Darovacia zmluva
Darovacia zmluva [47,50 KB] - na stiahnutie
192.Príkazná zmluva
Príkazná zmluva [725,92 KB] - na stiahnutie
193.Dohoda č. 45 UPSVaR
Dohoda č. 45 UPSVaR [1,38 MB] - na stiahnutie
194.Zmluva o poskytnutí služby 31.07. 2014
Zmluva o poskytnutí služby 31.07. 2014 [2,75 MB] - na stiahnutie
195.Licenčná zmluva 31.07. 2014
Licenčná zmluva 31.07. 2014 [1,02 MB] - na stiahnutie
196.Zmluva o realizácii verejného obstarávania
Zmluva o realizácii verejného obstarávania [1,98 MB] - na stiahnutie
197.Nájomná zmluva zo dňa 23.07. 2014
Nájomná zmluva zo dňa 23.07. 2014 [2,02 MB] - na stiahnutie
198.Nájomná zmluva . amfiteáter 11.07.2014
Nájomná zmluva . amfiteáter 11.07.2014 [500,13 KB] - na stiahnutie
199.Kúpna zmluva 25.06. 2014
Kúpna zmluva 25.06. 2014 [574,46 KB] - na stiahnutie
200.Kúpna zmluva 6.9. 2013
Kúpna zmluva 6.9. 2013 [524,17 KB] - na stiahnutie
201.Kúpna zmluva 04.06.2014
Kúpna zmluva 04.06.2014 [694,46 KB] - na stiahnutie
202.Nájomná zmluva amfiteáter 30.5. . 1.6. 2014
Nájomná zmluva amfiteáter 30.5. . 1.6. 2014 [510,04 KB] - na stiahnutie
203.Zmluva o dielozo dňa 21.05 .2014
Zmluva o dielozo dňa 21.05 .2014 [2,87 MB] - na stiahnutie
204.Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr [1,63 MB] - na stiahnutie
205.Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/1471/02/2008
Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/1471/02/2008 [313,56 KB] - na stiahnutie
206.Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1394/2013
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1394/2013 [400,71 KB] - na stiahnutie
207.Zámenná zmluva 27.03.2014
Zámenná zmluva 27.03.2014 [1,06 MB] - na stiahnutie
208.Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľných vecí z majetku SR
Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľných vecí z majetku SR [1,48 MB] - na stiahnutie
209.Dexia Komunál Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č. 04/011/10, Dodatok č. 4
Dexia Komunál Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č. 04/011/10, Dodatok č. 4 [378,45 KB] - na stiahnutie
210.Kúpna zmluva nákladné vozidlo
Kúpna zmluva nákladné vozidlo [279,34 KB] - na stiahnutie
211.Dohoda o mediačnej spolupráci . občania
Dohoda o mediačnej spolupráci . občania [1,21 MB] - na stiahnutie
212.Dohoda o mediačnej spolupráci . Ocú
Dohoda o mediačnej spolupráci . Ocú [1,42 MB] - na stiahnutie
213.Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu [936,47 KB] - na stiahnutie
214.Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere (A) č. 04/016/11 Dodatok č. 2
Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere (A) č. 04/016/11 Dodatok č. 2 [464,70 KB] - na stiahnutie
215.Zmluva č.1/2013 o zneškodňovaní odpadu skládkovaním na Skládke odpadov.Dežerice II
Zmluva č.1/2013 o zneškodňovaní odpadu skládkovaním na Skládke odpadov.Dežerice II [1,96 MB] - na stiahnutie
216.Zmluva o zabezpečení ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Zmluva o zabezpečení ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [2,40 MB] - na stiahnutie
217.Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 20462/26110130083
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 20462/26110130083 [1,52 MB] - na stiahnutie
218.Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. ZoD 43/2008/08431/M/R
Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. ZoD 43/2008/08431/M/R [593,55 KB] - na stiahnutie
219.Zmluva o nájme nebytových priestorov ML 48
Zmluva o nájme nebytových priestorov ML 48 [638,85 KB] - na stiahnutie
220.Zmluva o združení finanč. prostriedkov. CVČ
Zmluva o združení finanč. prostriedkov. CVČ [1,68 MB] - na stiahnutie
221.Zmluva o dielo zo dňa 11.10. 2013
Zmluva o dielo zo dňa 11.10. 2013 [506,48 KB] - na stiahnutie
222.Zmluva č.190.112.6440/2013 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informač.systému katastra nehnuteľností
Zmluva č.190.112.6440/2013 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informač.systému katastra nehnuteľností [916,82 KB] - na stiahnutie
223.Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2013/044/MNÍCHOVA LEHOTA
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2013/044/MNÍCHOVA LEHOTA [98,57 KB] - na stiahnutie
224.Zmluva o združení finanč. prostriedkov ( CVČ Trenčín )
Zmluva o združení finanč. prostriedkov ( CVČ Trenčín ) [1,62 MB] - na stiahnutie
225.Dohoda č. 3/XX/2013/§54 o poskytnutí finanč. príspevku v rámci projektu" Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve"
Dohoda č. 3/XX/2013/§54 o poskytnutí finanč. príspevku v rámci projektu" Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve" [5,28 MB] - na stiahnutie
226.Kúpna zmluva . Mäsiarstvo u Urbánka
Kúpna zmluva . Mäsiarstvo u Urbánka [1,01 MB] - na stiahnutie
227.Dodatok Ponuka E. Výhoda 7.8. 2013
Dodatok Ponuka E. Výhoda 7.8. 2013 [1,67 MB] - na stiahnutie
228.Nájomná zmluva . amfiteáter zo dňa 02.08.2013
Nájomná zmluva . amfiteáter zo dňa 02.08.2013 [500,60 KB] - na stiahnutie
229.Nájomná zmluva amfiteáter
Nájomná zmluva amfiteáter [500,60 KB] - na stiahnutie
230.Kúpna zmluva zo dňa 2.7.2013
Kúpna zmluva zo dňa 2.7.2013 [390,57 KB] - na stiahnutie
231.Nájomná zmluva zo dňa 1.7.2013
Nájomná zmluva zo dňa 1.7.2013 [569,88 KB] - na stiahnutie
232.Zmluva o dielo č.41./2013/0042
Zmluva o dielo č.41./2013/0042 [537,31 KB] - na stiahnutie
233.Zmluva o združení finančných prostriedkov ( CVČ )
Zmluva o združení finančných prostriedkov ( CVČ ) [1,69 MB] - na stiahnutie
234.Príkazná zmluva č. 02010830200.01
Príkazná zmluva č. 02010830200.01 [757,82 KB] - na stiahnutie
235.Kúpna zmluva 20.05.2013
Kúpna zmluva 20.05.2013 [1,02 MB] - na stiahnutie
236.Nájomná zmluva amfiteáter Mníchova Lehota zo dňa 6.5.2013
Nájomná zmluva amfiteáter Mníchova Lehota zo dňa 6.5.2013 [519,35 KB] - na stiahnutie
237.Objednávka služieb k zmluve o servise a údržbe výpočtovej techniky a programového vybavenia
Objednávka služieb k zmluve o servise a údržbe výpočtovej techniky a programového vybavenia [380,38 KB] - na stiahnutie
238.Dodatok č. 3 ku zmluve č.A/1471/02/2008
Dodatok č. 3 ku zmluve č.A/1471/02/2008 [375,72 KB] - na stiahnutie
239.Zmluva č.2530213 o dodávke vody
Zmluva č.2530213 o dodávke vody [1,18 MB] - na stiahnutie
240.Kúpna zmluva a dohoda o zriadení vecného bremena
Kúpna zmluva a dohoda o zriadení vecného bremena [26,00 KB] - na stiahnutie
241.Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva o združenej dodávke elektriny [1,43 MB] - na stiahnutie
242.Dodatok č. 2 ku zmluve č.A/1471/02/2008
Dodatok č. 2 ku zmluve č.A/1471/02/2008 [452,22 KB] - na stiahnutie
243.Dodatok č.1 ku zmluve č.tz07122011/1
Dodatok č.1 ku zmluve č.tz07122011/1 [465,51 KB] - na stiahnutie
244.Zmluva zo dňa 26.3.2013
Zmluva zo dňa 26.3.2013 [483,66 KB] - na stiahnutie
245.Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere ( A )č.04/016/10 Dodatok č.2
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere ( A )č.04/016/10 Dodatok č.2 [489,81 KB] - na stiahnutie
246.Dexia Komunál Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č.04/011/10 Dodatok č.3
Dexia Komunál Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č.04/011/10 Dodatok č.3 [480,09 KB] - na stiahnutie
247.Nájomná zmluva k pozemku zo dňa 19.02.2013
Nájomná zmluva k pozemku zo dňa 19.02.2013 [921,79 KB] - na stiahnutie
248.Zmluva o poskytovaní služieb digitálnej kancelárie IIS MIS pre obecný úrad 3451/12
Zmluva o poskytovaní služieb digitálnej kancelárie IIS MIS pre obecný úrad 3451/12 [67,48 KB] - na stiahnutie
249.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [1,98 MB] - na stiahnutie
250.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [2,11 MB] - na stiahnutie
251.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [2,11 MB] - na stiahnutie
252.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [2,78 MB] - na stiahnutie
253.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [2,18 MB] - na stiahnutie
254.Zmluva o dodávke plynu
Zmluva o dodávke plynu [751,43 KB] - na stiahnutie
255.Licenčná zmluva č.U1394/2013
Licenčná zmluva č.U1394/2013 [1,59 MB] - na stiahnutie
256.Zmluva o poskytovaní verejných služieb INT 9905526151
Zmluva o poskytovaní verejných služieb INT 9905526151 [3,14 MB] - na stiahnutie
257.Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb TP č. TP3111113469911
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb TP č. TP3111113469911 [898,98 KB] - na stiahnutie
258.Dodatok č.1k zmluve č.309/169/2006 o poskytnutí podpory vo forme:úveru
Dodatok č.1k zmluve č.309/169/2006 o poskytnutí podpory vo forme:úveru [547,93 KB] - na stiahnutie
259.Dodatok č.1 k zmluve č.309/414/2008 o poskytnutí podpory vo forme : úveru
Dodatok č.1 k zmluve č.309/414/2008 o poskytnutí podpory vo forme : úveru [535,46 KB] - na stiahnutie
260.Kúpna zmluva zo dňa 9.1.2013
Kúpna zmluva zo dňa 9.1.2013 [30,50 KB] - na stiahnutie
261.Zmluva o preprave vecí č.6/2013
Zmluva o preprave vecí č.6/2013 [503,96 KB] - na stiahnutie
262.Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci [25,10 KB] - na stiahnutie
263.Zmluva o nájme dopravného prostriedku 1.11.2012
Zmluva o nájme dopravného prostriedku 1.11.2012 [35,50 KB] - na stiahnutie
264.Zmluva o nájme dopravného prostriedku 1.11.2012
Zmluva o nájme dopravného prostriedku 1.11.2012 [35,00 KB] - na stiahnutie
265.Zmluva o nájme dopravného prostriedku 1.11.2012
Zmluva o nájme dopravného prostriedku 1.11.2012 [35,50 KB] - na stiahnutie
266.Zmluva o nájme dopravného prostriedku 1.11.2012
Zmluva o nájme dopravného prostriedku 1.11.2012 [35,50 KB] - na stiahnutie
267.Kúpna zmluva 24.10.2012
Kúpna zmluva 24.10.2012 [500,65 KB] - na stiahnutie
268.Dodatok Ponuka E. Výhoda 8.10.2012
Dodatok Ponuka E. Výhoda 8.10.2012 [1,67 MB] - na stiahnutie
269.Zmluva o pskytnutí služieb
Zmluva o pskytnutí služieb [4,05 MB] - na stiahnutie
270.Nájomná zmluva 3.9.2012
Nájomná zmluva 3.9.2012 [1,22 MB] - na stiahnutie
271.Zmluva o nájme č.2012.09.148
Zmluva o nájme č.2012.09.148 [2,38 MB] - na stiahnutie
272.Zmluva o dielo na vytvorenie web stránky
Zmluva o dielo na vytvorenie web stránky [179,96 KB] - na stiahnutie
273.Zmluva o pripojení odberného elektr.zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Zmluva o pripojení odberného elektr.zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy [79,70 KB] - na stiahnutie
274.Rámcová zmluva o poskytnutí osobitných podmienok pri poskytovaní elektronic.komunikačných služieb
Rámcová zmluva o poskytnutí osobitných podmienok pri poskytovaní elektronic.komunikačných služieb [213,63 KB] - na stiahnutie
275.Darovacia zmluva
Darovacia zmluva [66,69 KB] - na stiahnutie
276.Zmluva o servise a údržbe výpočtovej techniky a programového vybavenia uzatvorená podľa § 269 Obchod.zákonníka
Zmluva o servise a údržbe výpočtovej techniky a programového vybavenia uzatvorená podľa § 269 Obchod.zákonníka [107,61 KB] - na stiahnutie
277.Prvý municipálny úver Zmluva o úvere č.04/056/2003
Prvý municipálny úver Zmluva o úvere č.04/056/2003 [600,89 KB] - na stiahnutie
278.Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva [62,13 KB] - na stiahnutie
279.Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke [95,30 KB] - na stiahnutie
280.Zmluva o prevádzke vodného zdroja Svinice a rozvodu vody
Zmluva o prevádzke vodného zdroja Svinice a rozvodu vody [125,84 KB] - na stiahnutie
281.Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností č.2 zo dňa 10.1.2012
Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností č.2 zo dňa 10.1.2012 [61,91 KB] - na stiahnutie
282.Zmluva o spolupráci č.: 311774
Zmluva o spolupráci č.: 311774 [27,23 KB] - na stiahnutieOficiálna stránka obce. © 2012 Obecný úrad Mníchova Lehota • Mníchova Lehota 90 • 913 21 Mníchova Lehota • tel.: +411 (0)32/648 61 50, +421 (0)32/648 61 24, fax: +421 (0) 32/648 61 78,
e-mail: mnichovalehota@stonline.sk, WEB: http://www.mnichovalehota.sk, správca obsahu stránok: Webmaster, 2012 Designed and created by LG tech, s.r.o.
Prehlásenie o prístupnosti
Webové sídlo obce Mníchova Lehota (www.mnichovalehota.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.