Obecný úrad
Starosta obce
Štatút obce
Hlavný kontrolór
Stavebný úrad
Stále miesta - administratíva
Ostatné

 Kalendár
 Dnes je: 19.10.2018
 Meniny dnes:  Kristián 
 Meniny zajtra:  Vendelín 

 Kontakt na nás
Tel.: +421 (0)32/648 61 50, 648 61 24
Email: mnichovalehota@stonline.sk
WEB: http://www.mnichovalehota.sk
GPS: 48.83704, 18.061867

Zväčšiť mapu
 Hlavný kontrolór

viagra prodej

viagra

sertraline alcohol memory loss

sertraline and alcohol

naltrexone implant reviews

naltrexone shot reviews

Hlavnou kontrolórkou obce je Adela Talianová.

Jej pracovná náplň pozostáva z:

  • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce
  • vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce
  • ročne podáva správu o vykonanej činnosti
  • je oprávnená nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jej oprávnení
  • vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov
  • zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradn&y mifepristone acute;mOficiálna stránka obce. © 2012 Obecný úrad Mníchova Lehota • Mníchova Lehota 90 • 913 21 Mníchova Lehota • tel.: +411 (0)32/648 61 50, +421 (0)32/648 61 24, fax: +421 (0) 32/648 61 78,
e-mail: mnichovalehota@stonline.sk, WEB: http://www.mnichovalehota.sk, správca obsahu stránok: Webmaster, 2012 Designed and created by LG tech, s.r.o.
Prehlásenie o prístupnosti
Webové sídlo obce Mníchova Lehota (www.mnichovalehota.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.