Červený kríž
Úvod
História
Archív
Aktuálne oznamy
Fotogaléria
Videogaléria
Kontakt

 Kalendár
 Dnes je: 21.10.2018
 Meniny dnes:  Uršula 
 Meniny zajtra:  Sergej 

 Kontakt na nás
Tel.: +421 (0)32/648 61 50, 648 61 24
Email: mnichovalehota@stonline.sk
WEB: http://www.mnichovalehota.sk
GPS: 48.83704, 18.061867

Zväčšiť mapu
 Červený kríž - História
    

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

SČK patrí k organizáciam, ktorý na Slovensku šíri humánnu myšlienku dobrovoľníctva, najmä v tom smere, že ide o zabezpečenie zdravého vývoja nášho obyvateľstva. Vychádza z presvedčenia pomáhať všetkým ľuďom bez rozdielu, ktorí potrebujú pomoc.  Je to dobrovoľná organizácia, ktorá musí byť prístupná všetkým občanom na území nášho štátu.

MS-SČK v Mníchovej Lehote

ČK bol v našej obci založený na jeseň v roku 1951. Zakľadateľkou bola pani učiteľka Valéria Remešíková. Bola to veľmi šikovná a nadaná žena, ktorá sa podielal na rozvoji a činnosti v našej obci. Ako prvú členku v roku 1952 získala pani Máriu Vojtekovú, ktorá po dohode mala urobiť nábor členov do ČK. Pani Vojteková v prvom rade presvedčila svojho manžela. Spolu začali oslovovať aj ďalších občanov.  V roku 1952 podľa kroniky ČK mal 25 členov. Počet členov v ďalších rokov začal prudko narastať. Do našej obce sa prisťahoval učiteľ Krecháč s mamželkou. Ktorý sa veľkou mierou podielali v ČK. Členkou sa stala aj pani Anna Bieliková, ktorá v tom čase bola pôrodná asistentka a prevzala funkciu predsedníčky. Keďže bez financií sa nedalo pracovať, tak usporiadali tanečnú zábavu. Poriadali aj zájazdy na Slovensku a v Čechách. Po ukončení funkcie pani Bielikovej zo zdravotných dôvodov sa vo vedení vystriedalo viacero predsedov. Ján Lipták, Berta Zovčáková, Anna Zverbíková, V. Kováč. V roku 1971 mala organizácia 127 členov.  V tom čase bola táto organizácia najmasovejšia v obci. Zameriavala sa na výchovu svojich členov k poskytovaniu prvej pomoci, k darcovstvu krvi a na šírenie osvety v oblasti zdravotníctva.

V roku 1980 bola za predsedníčku zvolená pani Anna Balajová. Snažila sa túto organizáciu viesť v rámci svojich možností. V roku 1983 konkrétne 27. Mája na spoločnom zasadnutí Čechov a Slovákov bola nadviazaná družba so ZO-ČSČK v Pitíne.

 Ako prvý výbor pracoval v tomto zložení: pred.: Anna Balajová, pod.: R. Husár, tajom.: Eva Burianová, pokl.: J. Lipták, členovia: A.Halgošová, V.Hrnčárová, R. Talian, V. Kováč, A. Bachyncová, E. Mareček, Š. Daňo, E. Červeňanová.

Najatraktívnejšia spolupráca bola pri náboroch Dobrovoľných darcov krvi. Za rok 1985-99 máme evidovaných 86 darcov krvi, ktorý bezplatne darovali krv aspom 3X v roku. Už v roku 1981, ako prvý prevzali ocenenie bronzovú plaketu prof. J. Janskeho štyria darcovia krvi: J. Balaj, R. Bielik, J. Kováč a M. Kováčik.V ďaľších rokoch nám pribúdali DDK, ktorý získali najskôr bronzovú a neskôr aj striebornú plaketu. V roku 1995 sa tešili zo získania zlatej plakety, títo DDK: Anna Červeňanová, Anna Balajová, Ján Kováč, Peter  Šimora a v roku 1997 Rudolf Husár, Miroslav Bošanský, Lýdia Hagarová a v roku 2000 Pavol Bošanský. Iba jediná členka získala diamantovú plaketu a to Anna Červeňanová.


Oficiálna stránka obce. © 2012 Obecný úrad Mníchova Lehota • Mníchova Lehota 90 • 913 21 Mníchova Lehota • tel.: +411 (0)32/648 61 50, +421 (0)32/648 61 24, fax: +421 (0) 32/648 61 78,
e-mail: mnichovalehota@stonline.sk, WEB: http://www.mnichovalehota.sk, správca obsahu stránok: Webmaster, 2012 Designed and created by LG tech, s.r.o.
Prehlásenie o prístupnosti
Webové sídlo obce Mníchova Lehota (www.mnichovalehota.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.